Darmowa dostawa
100 dni na darmowy zwrot
3 lata gwarancji
  • Regulamin

I. Informacje wstępne.

Właścicielem sklepu internetowego www.yoer.pl jest firma Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan.

NIP 698-154-66-40
REGON 301188692
BDO: 000008351
Wpis nr ewid. 7220 - prowadzony przez Burmistrza Miasta Kościana

Adres do osobistego odbioru towaru (po uprzednim umówieniu terminu):
Yoer Adrian Kazer
Ul. Bernardyńska 2/218
64-000 Kościan

 

II . Składanie ofert - u nas możesz kupić bez rejestracji.

W celu dokonania zakupu należy wybrany produkt dodać do koszyka, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztu całkowitego zakupu tj. ceny produktu + kosztu wysyłki.

 

III. Realizacja i płatność.

Dane do przelewu (w tytule przelewu podaj numer swojego zamówienia):

Santander Bank Polska S.A.
31 1090 1274 0000 0001 3394 0643

Yoer Adrian Kazer 
Ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan 

 

IV. Dostawa 

Dla wszystkich produktów naszej marki dostawa jest darmowa. Realizujemy ją przez przesyłki kurierskie oraz paczkomaty InPost.

1. Codziennie do godziny 12:00 zamawiamy kuriera. Przesyłki nadajemy tylko w dni robocze.

2. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Kościanie po uprzednim umówieniu terminu.

Yoer Adrian Kazer
Ul. Bernardyńska 2/218
64-000 Kościan

3. Cenniki oraz terminy dostaw dotyczą tylko przesyłek dostarczanych na terenie Polski. Jeżeli chcesz byśmy wysłali produkt do innego kraju, skontaktuj się z nami przed dokonaniem zakupu w celu ustalenia kosztów i szczegółów dostawy.


V. Reklamacja - gwarancja. 

Kliknij tutaj, aby pobrać pismo reklamacyjne.

1. Każdy produkt objęty jest gwarancją "door to door" (od drzwi do drzwi), obowiązującą wyłącznie na terenie Polski i realizowaną w polskim serwisie. Okres gwarancyjny określony jest każdorazowo na karcie produktu w momencie dokonywania zakupu. 

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany, a następnie dostarczany w wybrane miejsce. Wszelkie koszty pokrywa Yoer Adrian Kazer (w przypadku uwzględnionej reklamacji). Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Chcąc skorzystać z gwarancji "door to door":
- skontaktuj się z obsługą sklepu,
- podaj dane, dzięki którym odnajdziemy zamówienie,
- ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Klient może również samodzielnie nadać przesyłkę do naszej firmy wybraną przez siebie firmą kurierską na adres:
Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2/218, 64-000 Kościan.

WAŻNE: Produkt należy bardzo dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

2. Do każdego zakupu wystawiamy kartę gwarancyjną (wysyłaną na e-mail) oraz paragon lub fakturę VAT 23%. Dowód zakupu jest podstawą reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
3. Yoer Adrian Kazer może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku, gdy:
- dostarczone urządzenie jest brudne i/lub nie posiada osprzętu standardowego,
- towar został uszkodzony na skutek nieprawidłowego podłączenia, próby samodzielnej naprawy lub uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- serwis orzeknie przyczynę usterki inną niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu.
4. W przypadku, gdy Klient odeśle produkt na własną rękę poniesione koszty zwracamy dopiero po rozpatrzeniu reklamacji. Koszt wysyłki zwrotnej zwracamy tylko do równowartości 10,00 zł. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty wysyłki zwrotnej i ponownej wysyłki do Klienta ponosi reklamujący.  
5. Nie odbieramy reklamowanego towaru jeżeli zostanie wysłany z opcją pobrania.
6. Do reklamacji należy dołączyć:
- dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT
- kartę gwarancyjną
- wypełniony formularz reklamacyjny 
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji naprawiane są na ogół w terminie 14 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji. Okres na ustosunkowanie się do żądania Klienta to 30 dni. W przypadku, gdy konieczne będzie sprowadzenie elementów niezbędnych do dokonania naprawy, jej czas może wydłużyć.
8. Pamiętaj! Masz prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przypadku gdy był uszkodzony w momencie jego otrzymania, warunkiem jest dokładne spisanie protokołu szkody przy kurierze w chwili doręczenia przesyłki lub w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 
W przypadku nie spisania protokołu szkody reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, masz wtedy możliwość:
• złożenia wniosku do sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
• wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
• mediacji poprzez Inspekcję Handlową.

 

VI. Odstąpienie od umowy

Kliknij tutaj aby pobrać formularz odstąpienia od umowy.

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Dla naszych Klientów przedłużyliśmy okres na odstąpienie od umowy do 100 dni, w celu zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Dla naszych Klientów przedłużyliśmy okres na odstąpienie od umowy do 100 dni, w celu zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres sklep@yoer.pl,
b. w formie pisemnej, na adres Yoer Adrian Kazer Ul. Bernardyńska 2/218 64-000 Kościan
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym. Konsument ma możliwość skorzystania z darmowego zwrotu za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedającego (Chcąc skorzystać z tej możliwości należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w zakładce "Odstąpienie od umowy").
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu na czas transportu.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru: Yoer Adrian Kazer Ul. Bernardyńska 2/218 64-000 Kościan  
13. W przypadku decyzji o zwrocie towaru prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sklep@yoer.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

VII. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

IX. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


 

Drogi Kliencie 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były wykonywane na jak najwyższym poziomie, jednak przypominamy, iż jesteśmy ludźmi i również mamy prawo się pomylić, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, które będą rozpatrywane z wielką roztropnością – oczywiście na korzyść Klientów.